Kontakti

Brīvības 99b,

Gulbene, LV-4401

Latvia

64471912

Par mums Drukāt

SIA “Vidzemes Būvnieks” darbība vērsta uz klientu un normatīvo aktu prasībām atbilstošu vispārējas celtniecības un projektēšanas, būvuzraudzības, elektromontāžas, inženiertīklu, hidrotehnisko būvju un meliorācijas sistēmu būvniecības, zemes darbu un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanu. Uzņēmuma stratēģija ir pakalpojumu sniegšanas kvalitātes stabilitātes nodrošināšana. Līdzsvara ievērošana starp izpildāmo darbu kvalitāti, klientu apmierinātību un uzņēmuma ekonomiskajām interesēm ir galvenie darbības vadmotīvi.
Lai īstenotu izvirzīto stratēģiju, SIA “Vidzemes Būvnieks” apņemas ievērot ar klientu noslēgtās vienošanās un saistošo normatīvo aktu prasības un veikt nepārtrauktu kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanu atbilstoši ISO 9001:2008 prasībām.
Uzņēmuma politikas īstenošanā iesaistās visi uzņēmuma darbinieki. Ikviens darbinieks atbild par sava darba kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi saskaņā ar noteiktajām prasībām.
2008. gadā SIA „Vidzemes Būvnieks” vadība pieņēma lēmumu par meitas uzņēmuma izveidošanu, nodalot nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, tādējādi optimizējot finanšu līdzekļu plūsmu.
Kā vienu no svarīgākajām priekšrocībām var minēt profesionālu darbu savā nozarē pamatnozarē – meliorācija, hidrobūvniecība, celtniecība. Pateicoties augsti kvalificētiem vadošajiem speciālistiem, tiek veiksmīgi ņemta dalība dažādos valsts un privātā kapitāla rīkotajos konkursos un iegūtas tiesības uz līgumu slēgšanām . Kā lielākos sadarbības partnerus varam minēt :

  • VAS Latvijas valsts meži (mežu meliorācijas sistēmu renovācija, izveidošanas),
  • SIA Būvalts R ( Malienas reģionālās izgāztuves „Kaudzītes” būvniecība ),
  • SIA Būvalts R (Malienas reģiona atkritumu izgāztuvju rekultivācija),
  • SIA Latvijas dzelzceļš infrastruktūra (drenāžas sistēmas rekonstrukcija),
  • LR ZM LAD ZA reģionālā lauksaimniecības pārvalde(Ūensnotekas Zellene renovācija),
  • Galgauskas pagasta padome (Izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana),
  • LPKS Mūsmāju dārzeņi (kāpostu noliktavas renovācija) un daudzi citi.

Visas uzņēmuma saimnieciskās darbības nozares ir licencētas un sertificētas.
Visu uzņēmuma pastāvēšanas laiku uzņēmums ir attīstījis un palielinājis gan apjomus, gan strādājošo skaitu.